Zákon č. 158/1971 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1972

Čiastka 39/1971
Platnosť od 27.12.1971 do31.12.1972
Účinnosť od 01.01.1972 do31.12.1972