Vyhláška č. 157/1971 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o hospodárskych záväzkoch v železničnej preprave vozňových zásielok

Čiastka 38/1971
Platnosť od 27.12.1971 do31.12.1989
Účinnosť od 01.01.1972 do31.12.1989
Zrušený 143/1989 Zb.