Zákon č. 144/1971 Zb.Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1972

Čiastka 37/1971
Platnosť od 23.12.1971 do31.12.1972
Účinnosť od 01.01.1972 do31.12.1972

OBSAH

§ 1 (§ 1 - § 3)
§ 4 (§ 4 - § 5)

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1972 - 31.12.1972