Vyhláška č. 143/1971 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 108/1964 Zb. o pôsobnosti národných výborov vo veciach sociálneho zabezpečenia v znení vyhlášky č. 78/1968 Zb.

Čiastka 36/1971
Platnosť od 20.12.1971 do31.12.1975
Účinnosť od 20.12.1971 do31.12.1975
Zrušený 132/1975 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
20.12.1971 - 31.12.1975

Pôvodný predpis

20.12.1971