Vyhláška č. 142/1971 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra a Federálneho ministerstva zahraničných vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Československej socialistickej republiky a Ministerstva zahraničných vecí Československej socialistickej republiky č. 44/1970 Zb.

Čiastka 36/1971
Platnosť od 20.12.1971 do30.06.1991
Účinnosť od 01.05.1972 do30.06.1991
Zrušený 216/1991 Zb.

OBSAH