Nariadenie vlády č. 136/1971 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o zriaďovaní odborov národných výborov

(v znení č. 57/1974 Zb., 12/1977 Zb.)

Čiastka 34/1971
Platnosť od 24.11.1971 do31.12.1982
Účinnosť od 01.04.1977 do31.12.1982
Zrušený 155/1982 Zb.