Vyhláška č. 132/1971 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 140/1964 Zb. o povinných a pracovných výtlačkoch

Čiastka 33/1971
Platnosť od 24.11.1971 do31.12.1990
Účinnosť od 24.11.1971 do31.12.1990
Zrušený 378/1990 Zb.

OBSAH