Vyhláška č. 130/1971 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 153/1959 Ú. l. (Ú. v.) o územnom plánovaní

Čiastka 33/1971
Platnosť od 24.11.1971 do30.09.1976
Účinnosť od 24.11.1971 do30.09.1976
Zrušený 50/1976 Zb.