Opatrenie č. 13/1971 Zb.Opatrenie ministra spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa vyhlasuje skončenie volebného obdobia sudcov Krajského súdu v Banskej Bystrici a niektorých okresných súdov

Čiastka 4/1971
Platnosť od 08.03.1971
Účinnosť od 08.03.1971

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
08.03.1971 Aktuálne znenie