Opatrenie č. 126/1971 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Českej národnej rady o národných výboroch v mestách Brne, Ostrave a Plzni

Čiastka 33/1971
Platnosť od 24.11.1971
Účinnosť od 26.11.1971

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
26.11.1971 Aktuálne znenie