Vyhláška č. 124/1971 Zb.Vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunáčok k 50. výročiu úmrtia P. O. Hviezdoslava a pamätných strieborných stokorunáčok k 100. výročiu úmrtia J. Mánesa

Čiastka 32/1971
Platnosť od 27.10.1971 do29.09.2000
Účinnosť od 27.10.1971 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
27.10.1971 - 29.09.2000

Pôvodný predpis

27.10.1971