Vyhláška č. 11/1971 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o učebných odboroch a o organizácii výchovy učňov

Čiastka 3/1971
Platnosť od 02.03.1971 do31.12.1984
Účinnosť od 01.09.1983 do31.12.1984
Zrušený 152/1984 Zb.