Vyhláška č. 108/1971 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 102/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, v znení vylášok č. 91/1968 Zb., č. 179/1968 Zb a č. 75/1970 Zb.

Čiastka 29/1971
Platnosť od 20.10.1971 do31.12.1975
Účinnosť od 20.10.1971 do31.12.1975
Zrušený 128/1975 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
20.10.1971 - 31.12.1975

Pôvodný predpis

20.10.1971