Zákon č. 106/1971 Zb.Zákon o zvýšení dôchodkov starodôchodcov a niektorých nízkych dôchodkov v sociálnom zabezpečení

(v znení č. 121/1975 Zb.(nepriamo))

Čiastka 29/1971
Platnosť od 20.10.1971 do31.08.1994
Účinnosť od 01.01.1976 do30.09.1988
Zrušený 194/1994 Z. z.