Zákon č. 106/1971 Zb.Zákon o zvýšení dôchodkov starodôchodcov a niektorých nízkych dôchodkov v sociálnom zabezpečení

Čiastka 29/1971
Platnosť od 20.10.1971 do31.08.1994
Účinnosť od 20.10.1971 do31.12.1975
Zrušený 194/1994 Z. z.