Zákon č. 103/1971 Zb.Zákon o ľudovej kontrole

(v znení č. 405/1991 Zb.)

Čiastka 28/1971
Platnosť od 20.10.1971 do31.10.1991
Účinnosť od 17.10.1991 do31.10.1991
Zrušený 418/1991 Zb.
Redakčná poznámka

Podľa § 49 ods. 1 zákona č. 405/1991 Zb. s účinnosťou od 17. októbra 1991 strácajú platnosť pre Federálne ministerstvo kontroly ustanovenia § 11 až 16 tohto zákona.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
17.10.1991 - 31.10.1991 405/1991 Zb.
20.10.1971 - 16.10.1991