Vyhláška č. 98/1970 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sudánskej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva

Čiastka 31/1970
Platnosť od 03.11.1970
Účinnosť od 18.11.1970
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 12 nadobudla Dohoda platnosť 23. júlom 1970.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
18.11.1970 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

03.11.1970