Nariadenie vlády č. 78/1970 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa vydáva organizačný a rokovací poriadok Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti

Čiastka 23/1970
Platnosť od 30.07.1970 do30.06.1982
Účinnosť od 30.07.1970 do30.06.1982
Zrušený 82/1982 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.07.1970 - 30.06.1982

Pôvodný predpis

30.07.1970