Nariadenie vlády č. 73/1970 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o úprave dĺžky základnej služby absolventov niektorých vojenských škôl a kurzov

Čiastka 22/1970
Platnosť od 17.07.1970 do28.01.1990
Účinnosť od 17.07.1970 do28.01.1990
Zrušený 17/1990 Zb.

OBSAH