Zákon č. 72/1970 Zb.Zákon o niektorých opatreniach týkajúcich sa podnikového registra

Čiastka 22/1970
Platnosť od 17.07.1970 do30.06.1988
Účinnosť od 01.08.1970 do30.06.1988
Zrušený 98/1988 Zb.