Zákon č. 70/1970 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/1968 Zb. o súdnej rehabilitácii

Čiastka 22/1970
Platnosť od 17.07.1970 do30.06.1990
Účinnosť od 17.07.1970 do30.06.1990
Zrušený 119/1990 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
17.07.1970 - 30.06.1990

Pôvodný predpis

17.07.1970