Nariadenie vlády č. 54/1970 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o registri trestov

Čiastka 16/1970
Platnosť od 04.06.1970 do31.10.1993
Účinnosť od 04.06.1970 do31.10.1993
Zrušený 237/1993 Z. z.