Vyhláška č. 50/1970 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Cisárskou vládou Iránu

Čiastka 15/1970
Platnosť od 27.05.1970 do30.06.1974
Účinnosť od 11.06.1970 do30.06.1974
Redakčná poznámka

Táto dohoda nadobudne platnosť po schválení oboma vládami. Podľa svojho článku 8 ods. 2 sa dohoda vykonáva od 1. júla 1969.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
11.06.1970 - 30.06.1974

Pôvodný predpis

27.05.1970