Nariadenie vlády č. 48/1970 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o ustanovení orgánu štátnej správy príslušného na preskúmavanie rozhodnutí komisií ľudovej kontroly národných výborov o uložení poriadkových pokút a pokarhaní s pokutou

Čiastka 15/1970
Platnosť od 27.05.1970 do31.12.1970
Účinnosť od 27.05.1970 do31.12.1970
Zrušený 150/1970 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
27.05.1970 - 31.12.1970

Pôvodný predpis

27.05.1970