Vyhláška č. 45/1970 Zb.Vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky o vydaní pamätných strieborných mincí k 100. výročiu narodenia V. I. Lenina a 25. výročiu oslobodenia Československej socialistickej republiky Sovietskou armádou

Čiastka 14/1970
Platnosť od 15.05.1970 do29.09.2000
Účinnosť od 15.05.1970 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.05.1970 - 29.09.2000