Vyhláška č. 161/1970 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Švédskeho kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave

Čiastka 47/1970
Platnosť od 30.12.1970 do15.01.2005
Účinnosť od 14.01.1971 do15.01.2005
Zrušený 4/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 16 ods. 1 nadobudla Dohoda platnosť 20. októbrom 1969.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
14.01.1971 - 15.01.2005