Vyhláška č. 156/1970 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o finančnom a hmotnom zabezpečení učňov v internátnych učňovských školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a v učňovských školách navštevovaných učňami z ústavov sociálnej starostlivosti pre telesne chybnú mládež

Čiastka 45/1970
Platnosť od 29.12.1970 do31.08.1979
Účinnosť od 01.01.1971 do31.08.1979
Zrušený 95/1979 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1971 - 31.08.1979

Pôvodný predpis

29.12.1970