Nariadenie vlády č. 152/1970 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o povinnostiach organizácií a občanov pri zabezpečovaní práce občanom

Čiastka 45/1970
Platnosť od 29.12.1970 do19.03.1991
Účinnosť od 01.01.1971 do19.03.1991
Zrušený 83/1991 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1971 - 19.03.1991