Zákon č. 138/1970 Zb.Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia Hospodárskeho zákonníka

(v znení č. 165/1982 Zb.)

Čiastka 42/1970
Platnosť od 28.12.1970 do31.12.1991
Účinnosť od 01.01.1983 do31.12.1991