Zákon č. 138/1970 Zb.Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia Hospodárskeho zákonníka

(v znení č. 165/1982 Zb.)

Čiastka 42/1970
Platnosť od 28.12.1970 do31.12.1991
Účinnosť od 01.01.1983 do31.12.1991

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1983 - 31.12.1991 165/1982 Zb.
01.01.1971 - 31.12.1982

Pôvodný predpis

28.12.1970