Vyhláška č. 136/1970 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Československej socialistickej republiky a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 22/1967 Zb. o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a dodávok geologických prác

Čiastka 41/1970
Platnosť od 28.12.1970 do31.12.1983
Účinnosť od 01.01.1971 do31.12.1983
Zrušený 37/1983 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1971 - 31.12.1983

Pôvodný predpis

28.12.1970