Zákon č. 130/1970 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o územnom členení Slovenskej socialistickej republiky

Čiastka 39/1970
Platnosť od 28.12.1970 do18.12.1990
Účinnosť od 01.01.1971 do18.12.1990
Zrušený 517/1990 Zb.