Zákon č. 129/1970 Zb.Zákon, ktorým se mení zákon č. 176/1968 Sb. o Kancelárii prezidenta republiky

Čiastka 38/1970
Platnosť od 22.12.1970 do14.03.1976
Účinnosť od 22.12.1970 do14.03.1976
Zrušený 16/1976 Zb.

OBSAH