Ústavný zákon č. 125/1970 Zb.Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii

Čiastka 38/1970
Platnosť od 22.12.1970
Účinnosť od 22.12.1970

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
22.12.1970 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

22.12.1970