Vyhláška č. 122/1970 Zb.Vyhláška Federálneho výboru pre poľnohospodárstvo a výživu o niektorých opatreniach na úseku dodávok poľnohospodárskych výrobkov a potrieb

(v znení č. 123/1976 Zb.)

Čiastka 37/1970
Platnosť od 17.12.1970 do31.12.1979
Účinnosť od 01.01.1977 do31.12.1979
Zrušený 136/1979 Zb.