Vyhláška č. 109/1970 Zb.Vyhláška Ministerstva Československej socialistickej republiky, ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o občianskych preukazoch

Čiastka 35/1970
Platnosť od 08.12.1970 do31.03.1979
Účinnosť od 08.12.1970 do31.03.1979
Zrušený 135/1978 Zb.

OBSAH