Vyhláška č. 106/1970 Zb.Vyhláška federálneho Ministerstva práce a sociálnych vecí o úprave pracovného času a o presune pracovného voľna v súvislosti so sviatkami v roku 1971

Čiastka 34/1970
Platnosť od 30.11.1970 do01.01.1972
Účinnosť od 30.11.1970 do01.01.1972