Vyhláška č. 104/1970 Zb.Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o prechodnej úprave majetkových sankcií pri dodávkach a odbere elektriny, tepla a vykurovacích plynov

Čiastka 34/1970
Platnosť od 30.11.1970 do31.12.1973
Účinnosť od 01.12.1970 do31.12.1973
Zrušený 26/1973 Zb.
Redakčná poznámka

Účinnosť vyhlášky č. 104/1970 Zb. sa podľa vyhlášky č. 26/1973 Zb. predlžuje do 31. decembra 1973.