Vyhláška č. 103/1970 Zb.Vyhláška Federálneho štatistického úradu a federálneho Ministerstva financií, ktorou sa dopĺňajú a upravujú prílohy vyhlášok č. 73/1966 Zb. o jednotnom triedení základných prostriedkov v národohospodárskej evidencii a č. 76/1966 Zb. o odpisovaní základných prostriedkov

(v znení č. 95/1976 Zb.(nepriamo))

Čiastka 34/1970
Platnosť od 30.11.1970 do31.12.1980
Účinnosť od 01.01.1977 do31.12.1980
Zrušený 94/1980 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1977 - 31.12.1980 95/1976 Zb.(nepriamo)
01.01.1971 - 31.12.1976

Pôvodný predpis

30.11.1970