Vyhláška č. 93/1969 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Aktoch Svetovej poštovej únie dojednaných vo Viedni 10. júla 1964.

Čiastka 32/1969
Platnosť od 14.08.1969
Účinnosť od 29.08.1969
Redakčná poznámka

Pre Československú socialistickú republiku nadobudli Akty platnosť 20. májom 1966.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
29.08.1969 Aktuálne znenie