Vyhláška č. 89/1969 Zb.Vyhláška Slovenského cenového úradu, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 47/1967 Zb. o cenách

(v znení č. 164/1971 Zb.)

Čiastka 31/1969
Platnosť od 28.07.1969 do31.12.1973
Účinnosť od 01.01.1972 do31.12.1973
Zrušený 137/1973 Zb.