Zákon č. 72/1969 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o niektorých opatreniach v organizácii a pôsobnosti národných výborov v Slovenskej socialistickej republike.

Čiastka 26/1969
Platnosť od 30.06.1969
Účinnosť od 24.11.1990