Zákon č. 71/1969 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o územnom členení Slovenskej socialistickej republiky

Čiastka 26/1969
Platnosť od 30.06.1969 do31.12.1970
Účinnosť od 01.07.1969 do31.12.1970
Zrušený 130/1970 Zb.