Nariadenie vlády č. 65/1969 Zb.Vládne nariadenie Československej socialistickej republiky o vydaní štátnych dlhopisov na úhrady pohľadávok z priznaných náhrad škôd podľa zákona č. 82/1968 Zb. o súdnej rehabilitácii.

Čiastka 25/1969
Platnosť od 30.06.1969
Účinnosť od 30.06.1969