Vyhláška č. 6/1969 Zb.Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o paušále cla a náhradnej dávky za daň z obratu z vecí dovážaných bez odplaty

Čiastka 2/1969
Platnosť od 01.02.1969 do14.07.1980
Účinnosť od 01.02.1969 do14.07.1980
Zrušený 84/1980 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.02.1969 - 14.07.1980