Ústavný zákon č. 57/1969 Zb.Ústavný zákon, ktorým sa menia niektoré ustanovenia ústavy a ústavného zákona č. 81/1968 Zb.

Čiastka 22/1969
Platnosť od 18.06.1969
Účinnosť od 01.07.1969