Zákon č. 56/1969 Zb.Zákon o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

(v znení č. 20/1971 Zb.)

Čiastka 21/1969
Platnosť od 16.06.1969 do31.03.1989
Účinnosť od 01.04.1971 do31.03.1989
Zrušený 31/1989 Zb.