Zákon č. 56/1969 Zb.Zákon o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

(v znení č. 20/1971 Zb.)

Čiastka 21/1969
Platnosť od 16.06.1969 do31.03.1989
Účinnosť od 01.04.1971 do31.03.1989
Zrušený 31/1989 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.1971 - 31.03.1989 20/1971 Zb.
16.06.1969 - 31.03.1971

Pôvodný predpis

16.06.1969