Vyhláška č. 55/1969 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o správnych poplatkoch

Čiastka 20/1969
Platnosť od 10.06.1969 do13.06.1971
Účinnosť od 10.06.1969 do13.06.1971
Zrušený 40/1971 Zb.

OBSAH