Rozhodnutie č. 52/1969 Zb.Rozhodnutie prezidenta republiky o amnestii

Čiastka 19/1969
Platnosť od 31.05.1969
Účinnosť od 15.06.1969